Disippelgrupper


Vi treffes ukentlig i nære fellesskap, der vi ber sammen, har samtaler omkring Guds ord og livet og ofte i sammenheng med et måltid. Et viktig element i våre disippelgrupper er tanken om en medvandrer. Vi tror at det er en styrke og en ressurs å kunne gå ha en person som er en støtte, oppmuntrer for de ulike distansene og målene i livet. Derfor er også dette en del av våre disippelgrupper.

Powered by Cornerstone