Jesus Festival 2017

- ”Day and Night” allianse
- En visjon for lovsang og barmhjertighet 24/7 
- 100 timer med lovsang, bønn, konserter, gudstjenester og seminarer 
- Bønn for land og folk innfor stortingsvalget

For mange år siden fikk vi en visjon om å reise opp ”et senter for lovprisning og barmhjertighet” 24/7. Herren skulle søkes, æres, tilbes og opphøyes av en generasjon med pasjon for Gud og hans nærvær døgnet rundt. Hans godhet, kraft og barmhjertighet skulle betjene mennesker i nød sent og tidlig. Hvordan skulle dette gå til?

Les mer om programmet time for time på www.jesuschurch.no/festival

En forunderlig kirke
I 2014 flyttet Jesus Church inn i Markus kirke. I taket på kirken er det malerier av engler som forkynner. Den første sier: ”Bed uavladelig.” Den neste sier: ”Ofre Gud takksigelse.” Og den neste: ”Syng av fryd for Herren.” Bak alteret er en kunstnerisk framstilling av de fire livsvesener som natt og dag roper ”Hellig, hellig, hellig.” Her var endelig stedet der visjonen om et senter for lovsang og barmhjertighet skulle oppfylles!

Intensivert bønn og uniformert politi
Siden 2015 har det vært bønn seks dager i uka fra kl 5-8, samt ukentlig bønn- og lovsangskveld. En morgen kl. 5 dukket det opp tre uniformerte politifolk som hadde fått et tips om ”mistenkelig aktivitet” i kirken. Hvordan kunne det ha seg at det var folk og lyder i kirken på denne tiden av døgnet! Stor ble overraskelsen da politiet så lovsangsteamet og mennesker som gikk rundt i kirken og priste Gud! Vi fortalte politiet at vi lovet Gud, ba for byen og landet vårt, og at vi egentlig drømte om å ha en døgnåpen kirke der det var bønn og lovsang, barmhjertighet og hjelp til mennesker 24/7. En av politibetjentene så på oss og sa: ”Hvorfor gjør dere ikke bare det!” Denne setningen brant på innsiden av oss i tiden framover, men det var fortsatt noe som skulle på plass. For hvordan var det mulig å opprettholde et slikt senter måned etter måned, år etter år?

Day & Night - Allianse med Guds folk
En dag kom det enkle svaret fra Herren: ”Bygg en allianse.” Selvfølgelig! Dette var et initiativ som hadde å gjøre med Kristi kropp. På samme måte som Gud hadde gitt oss nåde til å starte virksomheter som mange menigheter og kristne sto bak (som Ny Generasjon, Jesus Revolution, Jesus Kvinner), skulle dette være et senter som skulle være med og for kristne i alle leire. Navnet på dette senteret blir ”Day & Night.” Slik går det tydelig fram at selv om Jesus Church i Markus kirke tar dette initiativet, vil dette senteret drives og bæres av en allianse av menigheter, virksomheter, pastorer og troende over alt. For at ”Day & Night – senter for lovsang og barmhjertighet” skal bli en virkelighet, trenger Guds folk over hele landet å stå sammen.

Jesus Festival og hundre timer
Nå har startskuddet gått for å forme alliansen – og det er en glede å registrere at mange opplever dette initiativet som et bønnesvar. Men det er først når alliansen er blitt bærekraftig at lovsang og barmhjertighet vil være etablert 24/7. Hvor lang tid det tar før vi er der, vet jeg ikke, men årets Jesus Festival er dedikert til visjonen om lovsang og barmhjertighet 24/7 og varer i 100 timer. Det gir oss en smakebit på det som kommer, setter visjonen på agendaen, og beveger oss i retning av å se visjonen bli oppfylt! 100 timer med lovsang, bønn, konserter, gudstjenester, møter, seminarer og team i Oslos gater blir en eneste lang fest! 

Årets Jesus Festival går non-stop fra ons 14. juni kl 18 til søn 18. juni kl 22.
Talere er Stephan og Anne Christiansen Håkon Fagervik, Kjell Haltorp, Jørn og Pernille Strand, Dennis Greenidge, Paul Hockley og Oddleiv Sandtorv (med Jesus Revolution in Concert). Flere lovsangsledere (Anders Skarpsno, Marie Hognestad m.fl), bønneledere og pastorer har også sagt at de vil komme og bli med oss disse dagene. Jeg håper du også kan komme, og at du vil vurdere bli en del av ”Day & Night” alliansen.

Jesus Festival krever i år ingen påmelding og er gratis. Men dersom du eller noen i menigheten har ønske om å bidra på en eller annen måte med bønn, lovsang, barmhjertighet eller praktisk tjeneste, så skriv til post@jesuschurch.no innen 1. juni. 

Et viktig år for Norge!
2017 er et viktig år for Norge! Fredag den 16. juni blir det en spesiell dag med bønn for land og folk innfor stortingsvalget. Har du mulighet til å bare være med en dag – kom på fredagen! 

09-13: Seminarer
13.00: Sammen for Norge - den første av flere årlige bønnesamlinger for predikanter
15.00: Visjonssamling for ”Day & Night” – kom og hør hvordan du/dere kan bli med
19.00: Kveldsmøte med Dennis Greenidge
21.00: Bønn innfor stortingsvalget. 

Må Herren velsigne deg rikelig!

Hallelujahilsen fra
Stephan og Anne Christiansen

Powered by Cornerstone